KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl

Kontakt

Serdecznie zapraszamy Członków, Partnerów i wszystkich zainteresowanych na ostatnie tegoroczne seminarium szkoleniowe UNI-BUD-u poświęcone:

I. Planowanym zmianom prawa w zakresie transgranicznego świadczenia usług, w tym m.in.:

 • Znowelizowana wersja dyrektywy o delegowaniu 2018/957/UE zastępująca
  dyrektywę 96/71/UE;
 • Planowane zmiany rozporządzeń dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 883/2004 i 987/2009.
 • Propozycje dyrektywy w/s przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE;
 • Projekt utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy /ELA/.

 

II. Problematyce ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych i świadczących pracę w dwóch lub więcej krajach członkowskich:

 • Aktualny stan prawny i bieżące problemy firm;
 • Nowe wyzwania i zadania dla przedsiębiorców delegujących pracowników w świetle planowanych zmian prawa europejskiego i krajowego;
 • Praktyczne zasady delegowania pracowników za granicę w świetle obowiązującego prawa i planowanych zmian.

 

III. Problematyce podatkowej związanej z delegowaniem:

 • Ważne orzecznictwo z ostatniego okresu;
 • Istotne zmiany prawne, orzecznictwo i praktyka.

 

IV. Wybranym aspektem prawnym działalności polskich przedsiębiorstw w Niemczech.

 

W charakterze Prelegentów wystąpią m.in.: Pani Poseł Danuta  Jazłowiecka, Pani Anna Siwiecka – Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych, Pan Piotr Popek – Manager  z KPMG oraz Pan Mecenas Ralf Spielhofen z Kancelarii Prawnej Spielhofen w Dusseldorfie. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszym biurem:
Tel.:  22 636-34-76 lub E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PYTANIA DO PE od Pani Poseł Danuty Jezłowieckiej Europarlament:

 Przedmiot: Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 96/71/WE - zastosowanie do kontraktów w realizacji

W dniu 29 maja br. Parlament Europejski przyjął w głosowaniu plenarnym tekst zmieniający dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Tekst ten został także formalnie przyjęty przez Radę EPSCO w dniu 21 czerwca br. Oznacza to, iż zrewidowana dyrektywa zacznie obowiązywać w połowie 2020 roku. Niestety w dyrektywie brak jest przepisu mówiącego o tym, jak jej wejście w życie wpłynie na kontrakty będące w realizacji. W związku z powyższym i w związku z licznymi zapytaniami ze strony pracodawców zwracam się do Komisji Europejskiej o odpowiedź na pytanie:

1) Czy zrewidowana dyrektywa będzie miała zastosowanie do kontraktów w realizacji czy tylko do nowych kontraktów zawartych po dacie, od jakiej zrewidowana dyrektywa zacznie obowiązywać?

2) Czy w odniesieniu do kontraktów w realizacji przedsiębiorca będzie zobowiązany od dnia stosowania dyrektywy wypłacić wynagrodzenie w zamian za minimalne stawki płacy czy będzie mógł dokończyć realizację kontraktu na obecnych zasadach wynikających z art. 3 dyrektywy 96/71/WE?

3) Czy w odniesieniu do kontraktów w realizacji pracodawca będzie zobowiązany zacząć naliczać okres delegowania według zasad dotyczących długoterminowego delegowania? Jeśli tak, od jakiego okresu: od momentu egzekwowania dyrektywy czy od momentu rozpoczęcia kontraktu (czyli wstecz)?

 

ODPOWIEDŹ KE udzielona przez Komisarz Marianne Thysen:

  Dyrektywa (UE) 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług1 została przyjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. Data wejścia w życie dyrektywy to 30 lipca 2018 r.; termin transpozycji przez państwa członkowskie to 30 lipca 2020 r.; państwa członkowskie muszą stosować akty transpozycji od dnia 30 lipca 2020 r.

W związku z tym krajowe przepisy transponujące dyrektywę będą miały zastosowanie od dnia 30 lipca 2020 r. – zarówno do nowych umów, jak i do umów będących już w realizacji. Podobnie obowiązek wypłacania wynagrodzenia zamiast minimalnych stawek płacy będzie mieć zastosowanie od tego dnia zarówno do nowych umów, jak i do umów będących już w realizacji.

Zasady naliczania okresu delegowania długoterminowego (12 miesięcy) będą również odnosić się do umów będących już w realizacji, a okres ten będzie naliczany od momentu rozpoczęcia oddelegowania, tj. z mocą wsteczną.

1 Dz.U. L 173 z 9.7.2018, s. 16.

Sprawy organizacyjne – Zgromadzenie Ogólne Członków KPB UNI-BUD Warszawa, 25 listopada 2017 r.

Zgodnie ze Statutem KPB UNI-BUD – Art. 13 punkt 2 – 25 listopada 2017 r. odbyło się w Warszawie doroczne, zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków stowarzyszenia.

Zgromadzenie Ogólne Członków KPB UNI-BUD po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, protokółem z kontroli Komisji Rewizyjnej oraz opinią Rady Nadzorczej:
- przyjęło i zatwierdziło wyniki finansowe stowarzyszenia za 2016 r.
- przyjęło Uchwałę Zarządu o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2016 r. na działalność statutową stowarzyszenia
- udzieliło Zarządowi pokwitowania za działalność prowadzoną w 2016 r.

W drugiej części obrad – Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego dyskutowali o aktualnej sytuacji w gospodarce, w tym w budownictwie oraz o priorytetach i uwarunkowaniach działalności w latach 2018 – 2020.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl