KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy w terminie 14-15 czerwca 2019 r. do Wrocławia na seminarium szkoleniowe nt.: „Praktyczne aspekty transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników w świetle wprowadzonych i planowanych zmian prawa w UE. Rynek niemiecki – wybrane zagadnienia prawne i podatkowe”.

Szczegóły projektu pod linkiem: http://www.kpbunibud.pl/szkolenia/szkolenia-planowane.html

15.01.2019 r.

Brytyjska Izba Gmin odrzuciła w głosowaniu projekt umowy o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz towarzyszącej jej deklaracji politycznej o przyszłych relacjach ze Wspólnotą. Za porozumieniem głosowało 202 parlamentarzystów, przeciwko było 432.

https://www.rp.pl/Brexit/190119578-Izba-Gmin-odrzucila-porozumienie-z-Unia-Europejska-ws-brexitu.html

19

15.01.2019 r.

Tylko 81 dni pozostało do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jak wskazują eksperci  Polskiego Instytutu Ekonomicznego, brexit przełoży się na ograniczenie wyjazdów zarobkowych Polaków na Wyspy Brytyjskie.

Źródło: https://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/brexit-odbije-sie-na-rynku-pracy-polacy-przestana-emigrowac-na-wyspy,60579.html

18

Wzrost minimalnego wynagrodzenia
Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2250 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r. Pracownicy na rękę dostaną minimum około 1634 zł przy umowie o pracę i około 1743 zł przy umowie-zleceniu.
Minimalna stawka godzinowa w 2019 wyniesie 14,70 zł.

Źródło: https://www.pulshr.pl/…/wzrasta-minimalne-wynagrodzenie-za-…

14

Elastyczne podejście do czasu pracy przyciąga kandydatów do pracy. Ponad połowa polskich pracowników - 51 proc.- chciałaby od czasu do czasu pracować z domu. Jeszcze więcej, bo ponad 66 proc. doceniłaby możliwość pracy w elastycznych godzinach.

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/elastyczne-podejscie-do-godzin-pracy-przyciaga-pracownikow-do-firm,57558.html

11

 

  • XII Wielka Gala "30 lat Wolności dla Polskiej Przedsiębiorczości" podsumowująca wyniki kolejnej edycji Ogólnopolskiego konkursu " Orły Polskiego Budownictwa " - planowana na czerwiec 2019 r.

 

KPB UNI-BUD od lat jest Patronem i Partnerem tego projektu, który promuje polskie marki budowlane - nowoczesne przedsiębiorstwa. 

Zgodnie z przyjętą zasadą - organizator przy tej okazji publikuje "Almanach Polska Przedsiębiorczość", prezentujący Nagrodzonych oraz Patronów i Organizacje współpracujące, w tym KPB UNI-BUD i ew. firmy członkowskie, które się zgłoszą.

Już dziś zapraszamy na to jubileuszowe spotkanie a o szczegółach będziemy informować na bieżąco. UNI-BUD jako członek organizacji "Przedsiębiorcy.pl" obejmuje Patronatem ten projekt.

  • 20 grudnia 2018 r. odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne Członków i Przyjaciół oraz Partnerów "Przedsiębiorcy.pl" pod hasłem przewodnim: "O przedsiębiorczości przy wigilijnym stole", w czasie którego zapowiedziano już XII Wielką Galę. Poniżej prezentujemy "Dyplom rekomendacyjny" na 2019 r.", który otrzymali Człokowie organizacji z rąk Prezesa Przedsiębiorcy.pl Pana Roberta Składowskiego.

Nowy Dokument 2019 01 14 09.20.56 1

  • Wyrok NSA z 29 listopada 2018 r. Sygnatura Akt. II FSK 799/18, w którym NSA mimo utrwalonej już linii orzeczniczej uznał, że zakwaterowanie delegowanych pracowników za granicą nie leży jedynie w interesie pracodawcy ale i w interesie pracowników. W orzeczeniu przypomniano też orzeczenie SN, który stwierdził, że zakwaterowanie pracownika w miejscu wykonywania pracy, poza miejscem stałego pobytu, nie jest związane z samym procesem pracy, lecz służy też realizacji poza pracowniczych potrzeb życiowych i socjalnych. Stwierdzono również, że zakwaterowanie w tym przypadku to klasyczny przykład nieodpłatnego świadczenia.

Reasumując -  pracownicy delegowani muszą płacić PIT od zakwaterowania „fundowanego” im przez pracodawcę. Zwolnione z podatku są tylko koszty noclegu do 500 zł/ m-ąc a pozostała różnica jest przychodem pracownika.

 

  • Europejski Urząd ds. Pracy /ELA/ - stan aktualny, kalendarz
    Nawiązując do prezentacji Pani Europosłanki Danuty Jazłowieckiej na naszym listopadowym seminarium w Warszawie informujemy, że niestety na razie prace nad tym projektem zmierzają w złym kierunku. Do projektu dającego nowej organizacji ELA bardzo szerokie kompetencje uwagi zgłaszali: Polska, Rumunia i Węgry oraz część delegacji niemieckiej i austriackiej. Uważali oni – podobnie jak my w czasie dyskusji na seminarium – że nowy urząd /ELA/ powinien pełnić przede wszystkim funkcję informacyjną i doradczą a nie kontrolną o bardzo rozbudowanych kompetencjach w tym zakresie.
    Więcej informacji znajdziecie w Artykule „Tajemnicza ELA niepokoi przedsiębiorców": z dzisiejszej Gazety Prawnej: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1386850,uprawnienia-europejskiego-urzedu-pracy.html
    Przed nami są jeszcze negocjacje Europarlamentu z Radą, czyli Przedstawicielami Rządów a ostateczne przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę UE ma nastąpić w kwietniu 2019 r.

Sprawy organizacyjne – Zgromadzenie Ogólne Członków KPB UNI-BUD Warszawa, 17 listopada 2018 r.

Zgodnie ze Statutem KPB UNI-BUD – Art. 13 punkt 2 – 17 listopada 2018 r. odbyło się w Warszawie doroczne, zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia.

Zgromadzenie Ogólne Członków KPB UNI-BUD po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, protokółem z kontroli Komisji Rewizyjnej oraz opinią Rady Nadzorczej:
- przyjęło i zatwierdziło wyniki finansowe stowarzyszenia za 2017 r.
- przyjęło Uchwałę Zarządu o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2017 r. na działalność statutową stowarzyszenia
- udzieliło Zarządowi pokwitowania za działalność prowadzoną w 2017 r.

W drugiej części obrad – Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego dyskutowali o aktualnej sytuacji w gospodarce, w tym w budownictwie oraz o priorytetach i uwarunkowaniach działalności stowarzyszenia w latach 2019 – 2020, w tym m.in. o programie szkoleniowym na 2019 rok.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl