KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

Sprawy organizacyjne – Zgromadzenie Ogólne Członków KPB UNI-BUD Warszawa, 17 listopada 2018 r.

Zgodnie ze Statutem KPB UNI-BUD – Art. 13 punkt 2 – 17 listopada 2018 r. odbyło się w Warszawie doroczne, zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia.

Zgromadzenie Ogólne Członków KPB UNI-BUD po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, protokółem z kontroli Komisji Rewizyjnej oraz opinią Rady Nadzorczej:
- przyjęło i zatwierdziło wyniki finansowe stowarzyszenia za 2017 r.
- przyjęło Uchwałę Zarządu o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2017 r. na działalność statutową stowarzyszenia
- udzieliło Zarządowi pokwitowania za działalność prowadzoną w 2017 r.

W drugiej części obrad – Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego dyskutowali o aktualnej sytuacji w gospodarce, w tym w budownictwie oraz o priorytetach i uwarunkowaniach działalności stowarzyszenia w latach 2019 – 2020, w tym m.in. o programie szkoleniowym na 2019 rok.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl