KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

  • Wyrok NSA z 29 listopada 2018 r. Sygnatura Akt. II FSK 799/18, w którym NSA mimo utrwalonej już linii orzeczniczej uznał, że zakwaterowanie delegowanych pracowników za granicą nie leży jedynie w interesie pracodawcy ale i w interesie pracowników. W orzeczeniu przypomniano też orzeczenie SN, który stwierdził, że zakwaterowanie pracownika w miejscu wykonywania pracy, poza miejscem stałego pobytu, nie jest związane z samym procesem pracy, lecz służy też realizacji poza pracowniczych potrzeb życiowych i socjalnych. Stwierdzono również, że zakwaterowanie w tym przypadku to klasyczny przykład nieodpłatnego świadczenia.

Reasumując -  pracownicy delegowani muszą płacić PIT od zakwaterowania „fundowanego” im przez pracodawcę. Zwolnione z podatku są tylko koszty noclegu do 500 zł/ m-ąc a pozostała różnica jest przychodem pracownika.

 

  • Europejski Urząd ds. Pracy /ELA/ - stan aktualny, kalendarz
    Nawiązując do prezentacji Pani Europosłanki Danuty Jazłowieckiej na naszym listopadowym seminarium w Warszawie informujemy, że niestety na razie prace nad tym projektem zmierzają w złym kierunku. Do projektu dającego nowej organizacji ELA bardzo szerokie kompetencje uwagi zgłaszali: Polska, Rumunia i Węgry oraz część delegacji niemieckiej i austriackiej. Uważali oni – podobnie jak my w czasie dyskusji na seminarium – że nowy urząd /ELA/ powinien pełnić przede wszystkim funkcję informacyjną i doradczą a nie kontrolną o bardzo rozbudowanych kompetencjach w tym zakresie.
    Więcej informacji znajdziecie w Artykule „Tajemnicza ELA niepokoi przedsiębiorców": z dzisiejszej Gazety Prawnej: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1386850,uprawnienia-europejskiego-urzedu-pracy.html
    Przed nami są jeszcze negocjacje Europarlamentu z Radą, czyli Przedstawicielami Rządów a ostateczne przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę UE ma nastąpić w kwietniu 2019 r.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl