KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl

Kontakt

Sprawy organizacyjne – Zgromadzenie Ogólne Członków KPB UNI-BUD Warszawa, 25 listopada 2017 r.

Zgodnie ze Statutem KPB UNI-BUD – Art. 13 punkt 2 – 25 listopada 2017 r. odbyło się w Warszawie doroczne, zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków stowarzyszenia.

Zgromadzenie Ogólne Członków KPB UNI-BUD po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, protokółem z kontroli Komisji Rewizyjnej oraz opinią Rady Nadzorczej:
- przyjęło i zatwierdziło wyniki finansowe stowarzyszenia za 2016 r.
- przyjęło Uchwałę Zarządu o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2016 r. na działalność statutową stowarzyszenia
- udzieliło Zarządowi pokwitowania za działalność prowadzoną w 2016 r.

W drugiej części obrad – Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego dyskutowali o aktualnej sytuacji w gospodarce, w tym w budownictwie oraz o priorytetach i uwarunkowaniach działalności w latach 2018 – 2020.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl