KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

b reduch widelska

Prezes Zarządu KPB UNI-BUD

 

Absolwentka SGPiS (SGH) oraz studiów podyplomowych i kursów menedżerskich, ponad 40 lat związana jest z branżą budowlaną (COBRTI „INSTAL”, Ministerstwo Budownictwa, KPB UNI-BUD).
Uczestniczka staży i szkoleń zagranicznych, w tym m.in.: dwumiesięcznego stażu we Francji z zakresu zarządzania i finansowania budownictwa społecznego HLM (w Polsce TBS), zorganizowanego i finansowanego przez francuskie Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, Mieszkalnictwa i Transportu oraz specjalistycznych konferencji i szkoleń organizowanych przez Europejską Federację Przemysłu Budowlanego FIEC, inne organizacje pracodawców i stowarzyszenia branżowe w Niemczech, Francji, Belgii.
Od 26 lat jest Prezesem Zarządu Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD gdzie m.in. opracowała i wdrożyła wiele nowatorskich projektów służących eksporterom usług. We współpracy z wybitnymi Ekspertami zorganizowała 200 konferencji, seminariów, szkoleń, misji gospodarczych i warsztatów. Autorka szeregu publikacji, analiz, raportów, opinii prawnych i projektów dotyczących warunków świadczenia usług w krajach UE i EOG.
Doświadczenie swoje wykorzystuje również w pracach licznych komisji i zespołów działających na rzecz rozwoju firm, zwłaszcza tych z grupy MSP, oraz w działalności szkoleniowej adresowanej do eksporterów usług. Uczestniczy aktywnie w krajowych i międzynarodowych inicjatywach promujących i wspierających polskie firmy. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi.
W ostatnich latach pełniła społecznie wiele funkcji na rzecz szeroko rozumianego środowiska budowlanego – była m.in. Prezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, członkiem Prezydium Kongresu Budownictwa, Współprzewodniczącą Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Od 2015 r. jest Członkiem Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl.
Za pracę społeczną i zawodową odznaczona orderami i odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz licznymi nagrodami i wyróżnieniami od organizacji i stowarzyszeń.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl