KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

 j sikora

Przewodniczący Rady Nadzorczej
KPB UNI-BUD

 

Ukończył II liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie, a kolejno studia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii uzyskując tytuł mgr w zawodzie inżynier budownictwa górniczego.
W okresie swojej długiej kariery zawodowej zdobywał następujące doświadczenia:
* w zarządzaniu strategicznym: kierując: dużą firmą budownictwa hydroinżynieryjnego; spółką córką światowego koncernu budowlanego.
Zarządzał realizacją dużych projektów z zakresu budownictwa: hydroinżynieryjnego, górniczego – tunelowego, ochrony środowiska, infrastruktury, przemysłu: energetycznego, hutniczego, cementowego; budową obiektów sportowych (m.in. Stadion Narodowy, PGE Arena w Gdańsku, Stadion Miejski w Poznaniu, Stadion Miejski Cracovia).
* szkolenia: kurs zarządzania, organizacji i ekonomiki przemysłu budowlanego i studia podyplomowe organizacji, zarządzania – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kurs menedżerski dla wyższej kadry kierowniczej i Studium Menedżerskie – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów; współpraca z renomowanymi firmami consultingu inżynieryjnego w budownictwie.
Otrzymał wyróżnienie Ministra Środowiska: „Za wdrażanie polityki ekologicznej w gospodarce polskiej oraz szczególne zaangażowanie i pomoc w realizacji zadań resortu”.
*doświadczenia uzyskane: w bankowości jako Członek Rady Banku; w sektorze wydawnictwa prasowego jako Prezes RN Wydawnictwa Jagiellonia (Dziennik Polski), 1994-2013.
* zdobyte w pracy społecznej: Członek Rady Gospodarki Wodnej przy Ministrze Środowiska (1997-1999); Rada Społeczna Wydziału Zarządzania AGH (1999-2005) w tym jako Przewodniczący Rady; Rada Społeczna Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (2000-2012)- jako Przewodniczący Rady i Honorowy Przewodniczący; Rada Społeczna przy Rektorze AGH (2006-2013) jako Członek Rady; Członek Rady Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków
( 1990-2017).
* w pracy Rad Nadzorczych spółek budowlanych działających wg KSH: „Łęgprzem” Sp. z o.o (2006- 2015); KRAKBAU S.A jako Przewodniczący (2010-nadal).

W Stowarzyszeniu Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD uczestniczy w jej działalności od czasu jej powołania - w tym od roku 2001 jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Uzyskał szereg odznaczeń i wyróżnień: państwowych, resortowych, samorządowych, uczelnianych, stowarzyszeń i organizacji społeczno-obywatelskich.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl