KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl

Kontakt

Nowe tendencje w UE i EOG dotyczące transgranicznego świadczenia usług

Seminarium czerwcowe to kontynuacja cyklu szkoleń organizowanych przez KPB UNI-BUD w latach 2016 – 2017 dla eksporterów usług, delegujących pracowników do krajów UE i EOG.

Istotne zmiany wprowadzone do europejskiego porządku prawnego na przestrzeni ostatnich lat (rewizja dyrektywy 96/71/WE dot. delegowania pracowników, rozporządzenia 883/2004 i 987/2009 dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) oraz zamierzenia i projekty planowane na najbliższy czas w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych wymagają przygotowania firm do nowych realiów na rynkach UE i EOG.

Dlatego też serdecznie zapraszam do Gdańska na drugie w tym roku seminarium szkoleniowe UNI-BUD-u, w czasie którego nasi Prelegenci przedstawią Państwu m.in.:

  • Aktualny stan prawny dot. dyrektywy 96/71/WE oraz rozporządzeń 883/2004 i 987/2009

  • Inne projekty Komisji Europejskiej związane z Pakietem Mobilności Pracy, w tym m.in. powołanie już od 2019 r. Europejskiego Urzędu ds Pracy (ELA)

  • Ewentualne skutki w/w rozwiązań dla przedsiębiorców – eksporterów usług (zmiany przepisów o A1, kontrole, itd.)

  • Najnowsze orzecznictwo dotyczące osób delegowanych za granicę

  • Aktualności z rynku niemieckiego w zakresie prawa i podatków w tym m.in.: zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od towarów i usług VAT oraz kluczowe zagadnienia w związku z opodatkowaniem zakładu i ustaleniem wyniku

  • Aktualności, nowinki, ciekawostki na temat zmian prawa w Polsce dot. prowadzonej przez Was działalności: zmiany w Kodeksie pracy i inne oraz RODO - w delegowaniu i pracy tymczasowej

W charakterze Prelegentów wystąpią m.in.: Doradczyni Europoseł Danuty Jazłowieckiej – Pani Margareta Przybyła, Pani mecenas Joanna Torbé, Pan mecenas Witold Ulatowski oraz Eksperci z BM Partner- Panowie: Bernhard Westermann, Uwe Komm i jako tłumacz Ewald Sladek.

W imieniu Prelegentów i własnym – zapraszam na seminarium czerwcowe w Gdańsku, gdzie w pierwszym dniu wysłuchacie interesujących wystąpień zakończonych wieczorem integracyjnym (biesiada kaszubska w Starym Młynie) a w drugim dniu będziecie mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem.

Z pozdrowieniami

Barbara Reduch-Widelska

Prezes Zarządu KPB UNI-BUD

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny otwarcia:
7.30 - 15.30
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl