KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią- w dniach 17-18 lipca 2020 roku odbyło się w Warszawie seminarium szkoleniowe ,,Delegowanie od nowa”, w czasie, którego zrealizowano część programu z odwołanej w marcu br konferencji (vide program).

W związku z wejściem w życie z dniem 30 lipca 2020roku znowelizowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego o delegowaniu – 2018/957/UE – jeszcze przed tym terminem omówiono szczegółowo najważniejsze zmiany prawne i organizacyjne regulujące transgraniczne świadczenie usług do krajów UE i EOG.

            Ponadto zaprezentowano Uczestnikom rządowy projekt nowego AEntG, który stanowi w Niemczech system przepisów wdrażających do ich porządku prawnego w/w dyrektywę o delegowaniu.

Dyskutowano również o dotychczasowych projektach zmian Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 883/2004 i 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Temat ten będzie omawiany na kolejnych szkoleniach KPB UNI-BUD.

Program Seminarium szkoleniowego KPB UNI-BUD

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

Seminarium szkoleniowe w listopadzie 2019 roku było kolejnym szkoleniem organizowanym przez KPB UNI-BUD dla Eksporterów usług w ramach cyklu ,,Praktyczne aspekty transgranicznego świadczenia usług w świetle wprowadzonych zmian prawa UE, ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego”.

            Tym razem – uwzględniając propozycje Członków i Partnerów KPB UNI-BUD -Prelegenci  zaprezentowali Uczestnikom szkolenia szczegółowe informacje dotyczące:

  • Zmian wprowadzonych przez Parlament Europejski minionej kadencji oraz zmian przewidzianych na najbliższe lata.
  • Wybranych zagadnień z rynku niemieckiego jak np.: leasing personalny, zatrudnienie obywateli państw trzecich, zakład produkcyjny w Niemczech itd.
  • Nowości z Polski – PPK, ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych.

Zgodnie z przyjętą praktyką – w drugim dniu seminarium odbyły się  Konsultacje indywidualne z Prelegentami, w czasie których Uczestnicy szkolenia mogli omówić w trybie poufnym problemy występujące w ich firmach w zakresie transgranicznego świadczenia usług.

Wszyscy Uczestnicy szkolenia otrzymali prezentacje oraz materiały dodatkowo przygotowane przez KPB UNI-BUD.

 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

 

na Konferencję szkoleniową 20-21 marca 2020 r.


Warszawa, Hotel InterContinental

 

,,Wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm na przykładzie rynku niemieckiego - z uwzględnieniem problematyki przejęć i sukcesji.’’

Szanowni Państwo,

          serdecznie zapraszam na Konferencję dotyczącą ekspansji zagranicznej polskich firm,  podejmiemy tematy:

  • Uwarunkowań prawnych transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników do krajów UE i EG - stan faktyczny i perspektywy.
  • Wsparcia zagranicznej ekspansji polskich firm na przykładzie rynku niemieckiego z uwzględnieniem problematyki przejęć i sukcesji.

    Istotne zmiany wprowadzone do europejskiego systemu prawnego na przestrzeni ostatnich lat, dotyczące transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników - w zasadniczy sposób zmieniają warunki działania polskich firm na rynkach UE i EOG i wymagają od nich nowego podejścia do działalności na rynku europejskim i wykorzystania dostępnych instrumentów wsparcia.

    Celem tej Konferencji jest nie tylko przedstawienie aktualnych zasad  transgranicznego świadczenia usług (prawo, podatki, ubezpieczenia społeczne) ale również zaprezentowanie nowych rozwiązań legislacyjnych, finansowych i organizacyjnych wspierających ekspansję zagraniczną polskich firm i wzmacniających  je na rynku europejskim – ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego.

W pierwszym dniu Konferencji – w piątek 20 marca br.  – wystąpią przed Państwem znakomici Prelegenci i Eksperci z Polski, Niemiec i Belgii,

a w drugim dniu - w sobotę 21 marca w godzinach  przedpołudniowych – Eksperci z zakresu transgranicznego świadczenia usług i rynku niemieckiego będą do dyspozycji Uczestników  w ramach ,,konsultacji indywidualnych”.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w naszej Konferencji  prosimy o kontakt z biurem tel: +48 22 636 34 78, e-mil: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                                                                                                    Z pozdrowieniami

                                                                                                            Barbara Reduch-Widelska

                                                                                                         Prezes Zarządu KPB „UNI-BUD”

W dniach 13-14 września 2019r., odbyło się w Gdańsku, w hotelu Almond

trzecie w tym roku seminarium szkoleniowe  UNI-BUD-u adresowane do eksporterów usług delegujących pracowników do krajów UE i EOG.


                     

 

Kontynując cykl szkoleń pt. ,,Praktyczne aspekty transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników w świetle wprowadzonych i planowanych zmian prawa w UE i w Polsce  podjeliśmy tym razem następujące tematy:

1. Polityka migracyjna Polski - nowe kierunki.

2. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce i zasady delegowania obywateli państw trzecich do krajów UE.

3. Rynek niemiecki-prawo podatkowe, otwarcie rynku niemieckiego.

4. Ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych.

           Szczegóły programu szkoleniowego zamieszczamy poniżej:

Program seminarium 1

 Program seminarium 2

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały zawierające prezentacje i referaty Prelegentów oraz materiały dodatkowe  przygotowane przez KPB UNI-BUD.

     Wieczorem, po zajęciach i jak zwykle ożywionej dyskusji oraz serii pytań do Prelegentów, spotkaliśmy się Wszyscy na integracyjne kolacji, w czasie której kontynuowano dyskusję o aktualnych problemach firm i perspektywach ich działalności krajowej i  zagranicznej.

     Tradycyjnie w drugim dniu w godzinach przedpołudniowych odbyły się konsultacje indywidualne uczestników z Prelegentami poświęcone omówieniu szczególnie trudnych i indywidualnych problemów przedsiębiorców.

 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

  • Praktyczne aspekty transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników w świetle wprowadzonych i planowanych zmian prawa w UE i EOG.
  • Rynek niemiecki - wybrane zagadnienia prawne i podatkowe.

 

Seminarium szkoleniowe we Wrocławiu było kontynuacją cyklu szkoleń orgaizowanych przez KPB UNI-BUD pod hasłem " Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług - zmiany prawa, zagrożenia, perspektywy i nowe możliwości dla eksporterów usług".

Szczegółowy program drugiego w tym roku szkolenia w ramach w/w cyklu zamieszczamy poniżej:

Program 06.2019Program 06.2019a

Dla Uczestników istotna była nie tylko wiedza nt. aktualnego stanu prawnego i efektów prac upływającej Kadencji Parlamentu Europejskiego - ale również zakres prac, które będą kontynuowane przez instytucje unijne już po wyborach do PE. W tym obszarze są dwa ważne tematy:
- rozporządzenia nt. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywa w/s przejrzysych i przewidywalnych warunków pracy w UE.

Najwięcej czasu poświęciliśmy jednk na szczegółowe omówienie wybranych problemów prawno-podatkowych na rynku niemieckim - największym odbiorcy naszych usług.

Wszyscy Uczestnicy spotkania otrzymali prezentacje poszczególnych Prelegentów i mogli uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach w drugim dniu seminarium.

Po pierwszym dniu seminarium - pełnym interesujących wystąpień, w czasie którego Uczestnicy zadawali wiele ważnych pytań i aktywnie uczestniczyli w realizacji programu merytorycznego spotkaliśmy się wszyscy na kolacji integracyjnej na Barce Tumskiej, przycumowanej obok hotelu na Odrze.

Była to znakomita okazja do dalszej dyskusji o problemach delegowania ale też do podziwiania widoków najstarszej historycznie części Wrocławia - Ostrowa Tumskiego.

 

16 września 2016 r., Zakopane


16 września 2016 r. w Zakopanem odbyło się spotkanie jubileuszowe naszego stowarzyszenia.

Wśród znakomitych Gości znaleźli się m.in. Założyciele i Wieloletni Członkowie KPB UNI-BUD , byli Ministrowie Budownictwa: Jerzy Bajszczak i Andrzej Bratkowski, Przewodniczący ZZ Budowlani – Pan Zbigniew Janowski, Przedstawiciele liczących się organizacji branżowych: Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Stefan Czarniecki, Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług oraz Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PrzedsiębiorcyPL– Pan Robert Składowski oraz wielu równie znakomitych Gości. Wśród Uczestników spotkania nie zabrakło również współpracujących z nami od lat wspaniałych Prelegentów oraz Przedstawicieli firm uczestniczących nieprzerwanie od lat w naszych szkoleniach.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl