KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

PROGRAM SEMINARIUM KPB UNI-BUD 

16 września 2016 r., Zakopane 

 

11.00 – 11.30 – rejestracja Uczestników

11.30 – 12.00

 

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM


11 – 12 marca 2016 r., Warszawa, hotel Shertaton

 

11 marca 2016 r. (piątek) – godz. 11.30 – 17.30

1. Przegląd aktualnie obowiązujących i planowanych regulacji prawnych w zakresie delegowania i ich wpływ na warunki świadczenia usług w krajach UE i EOG

KRÓTKA RELACJA Z SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO KPB UNI-BUD


 

Warszawa, 27 – 28 listopada 2015 r.

Seminarium szkoleniowe w Warszawie to podsumowanie tegorocznego cyklu szkoleń organizowanego pod hasłem „Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług – konieczność wyboru optymalnej strategii na 2016 rok i lata dalsze”.

Szkolenie realizowane jest we współpracy z :

  • BM Partner Revision GmbH
  • Kancelarią Erkiert&Ulatowski
  • Polish Chamber of Commerce in The Netherlands

PROGRAM
seminarium szkoleniowego KPB UNI-BUD


Warszawa, 27 – 28 listopad 2015 r., Sofitel Warsaw Victoria

27 listopada 2015 r. (piątek) – 11.30 – 19.30

11.00 – 11.30 – rejestracja uczestników, kawa powitalna

KRÓTKA RELACJA Z SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO KPB UNI-BUD


Zakopane, 25 – 26 września 2015 r.

W dniach 25 – 26 września 2015 r. odbyło się w Zakopanem trzecie seminarium szkoleniowe zorganizowane w ramach tegorocznego cyklu szkoleń KPB UNI-BUD pod hasłem:
„Nowe tendencje w Unii Europejskiej dotyczące transgranicznego świadczenia usług – zmiany prawa, perspektywy dla polskich eksporterów na lata 2015 – 2016”.

PROGRAM
seminarium szkoleniowego KPB UNI-BUD 25-26.09.2015 r.


NOWE TENDENCJE W UE DOTYCZĄCE TRANSGRANICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG – ZMIANY PRAWA, ZAGROŻENIA I PERSPEKTYWY DLA POLSKICH EKSPORTERÓW NA LATA 2015-2016

I. NOWE TENDENCJE W UE DOTYCZĄCE TRANSGRANICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG W UE I EOG

1. Aktualne tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług – aktualny stan, planowane zmiany
2. Uwarunkowania prawne dotyczące sfery usług w krajach UE i EOG – krótki przegląd
3. Syntetyczny przegląd inicjatyw i działań podejmowanych przez polską administrację rządową w wybranych krajach europejskich na rzecz ochrony praw polskich pracowników w zakresie swobody świadczenia usług

REF: Barbara Reduch-Widelska, Prezes Zarządu KPB UNI-BUD, Warszawa

II. RYNEK NIEMIECKI – WYBRANE ZAGADNIENIA: PENSJA MINIMALNA, UMOWY O DZIEŁO, UPADŁOŚĆ KONTRAHENTA

1. Nowe przepisy o pensji minimalnej. Zmiany od 01.08.2015 r. Płaca minimalna i jej ważne elementy
2. Management usterkowy. Wynagrodzenie za prace dodatkowe i skutki utrudnień budowlanych
3. Możliwe formy zabezpieczenia roszczeń na wypadek niewypłacalności zleceniodawcy

REF: Witold Ulatowski, Adwokat w Kancelarii Erkiert&Ulatowski, Monachium

III. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – OFERTA I MISJA BANKU, WYBRANE PRODUKTY I PROGRAMY DLA EKSPORTERÓW

1. Oferta i misja Banku Gospodarstwa Krajowego, kluczowe obszary działania, wspieranie przedsiębiorczości i biznesu, nowe inicjatywy, nowe programy
2. Zmienność na rynkach finansowych a zysk na kontrakcie handlowym – nowe możliwości dla eksporterów

REF: Stanisław Wolnik, Dyrektor Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego,
Kraków
Piotr Pryczek, Starszy Dealer, Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży
w Banku Gospodarstwa Krajowego, Warszawa

IV. SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG, MOBILNOŚĆ, POLITYKA SPOŁECZNA – OBECNA DEBATA NA SZCZEBLU EUROPEJSKIM I PRZEWIDYWANE KIERUNKI ZMIAN

1. Kontekst społeczno – gospodarczy
2. Swoboda przepływu osób i swoboda świadczenia usług – zagrożenia i kierunki zmian
3. Dyrektywa wdrożeniowa dotycząca delegowania – implementacja
4. Plan prac Komisji Europejskiej na 2016 r.

REF: Danuta Jazłowiecka, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Bruksela

V. PODSUMOWANIE, DYSKUSJA – ZAGROŻENIA I PERSPEKTYWY DLA POLSKICH EKSPORTERÓW W ŚWIETLE WPROWADZONYCH I PLANOWANYCH ZMIAN PRAWA W UE I EOG

VI. Konsultacje indywidualne Uczestników z Prelegentami i Ekspertami – stoliki „problemowe”

PROGRAM
seminarium szkoleniowego KPB „UNI-BUD”


Międzyzdroje, 19 – 20 czerwca 2015 r., hotel Amber Baltic

19 czerwca 2015 r. (piątek)

11:30 – 12:00 – rejestracja uczestników, powitalna kawa

12:00 – 12:15 – Powitanie uczestników i otwarcie seminarium - Barbara Reduch-
Widelska – Prezes Zarządu KPB „UNI-BUD', Warszawa

RAMOWY PROGRAM
seminarium szkoleniowego KPB UNI-BUD


26 – 27 września 2014 r., Sandomierz, hotel Mały Rzym


Według stanu na 31 lipca 2014 r. - może ulec jeszcze poszerzeniu o nowe tematy

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl