KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

  • Praktyczne aspekty transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników w świetle wprowadzonych i planowanych zmian prawa w UE i EOG.
  • Rynek niemiecki - wybrane zagadnienia prawne i podatkowe.

 

Seminarium szkoleniowe we Wrocławiu było kontynuacją cyklu szkoleń orgaizowanych przez KPB UNI-BUD pod hasłem " Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług - zmiany prawa, zagrożenia, perspektywy i nowe możliwości dla eksporterów usług".

Szczegółowy program drugiego w tym roku szkolenia w ramach w/w cyklu zamieszczamy poniżej:

Program 06.2019Program 06.2019a

Dla Uczestników istotna była nie tylko wiedza nt. aktualnego stanu prawnego i efektów prac upływającej Kadencji Parlamentu Europejskiego - ale również zakres prac, które będą kontynuowane przez instytucje unijne już po wyborach do PE. W tym obszarze są dwa ważne tematy:
- rozporządzenia nt. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywa w/s przejrzysych i przewidywalnych warunków pracy w UE.

Najwięcej czasu poświęciliśmy jednk na szczegółowe omówienie wybranych problemów prawno-podatkowych na rynku niemieckim - największym odbiorcy naszych usług.

Wszyscy Uczestnicy spotkania otrzymali prezentacje poszczególnych Prelegentów i mogli uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach w drugim dniu seminarium.

Po pierwszym dniu seminarium - pełnym interesujących wystąpień, w czasie którego Uczestnicy zadawali wiele ważnych pytań i aktywnie uczestniczyli w realizacji programu merytorycznego spotkaliśmy się wszyscy na kolacji integracyjnej na Barce Tumskiej, przycumowanej obok hotelu na Odrze.

Była to znakomita okazja do dalszej dyskusji o problemach delegowania ale też do podziwiania widoków najstarszej historycznie części Wrocławia - Ostrowa Tumskiego.

 

16 września 2016 r., Zakopane


16 września 2016 r. w Zakopanem odbyło się spotkanie jubileuszowe naszego stowarzyszenia.

Wśród znakomitych Gości znaleźli się m.in. Założyciele i Wieloletni Członkowie KPB UNI-BUD , byli Ministrowie Budownictwa: Jerzy Bajszczak i Andrzej Bratkowski, Przewodniczący ZZ Budowlani – Pan Zbigniew Janowski, Przedstawiciele liczących się organizacji branżowych: Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Pan Stefan Czarniecki, Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług oraz Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PrzedsiębiorcyPL– Pan Robert Składowski oraz wielu równie znakomitych Gości. Wśród Uczestników spotkania nie zabrakło również współpracujących z nami od lat wspaniałych Prelegentów oraz Przedstawicieli firm uczestniczących nieprzerwanie od lat w naszych szkoleniach.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl