KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

Listopadowe seminarium szkoleniowe w Wraszawie było ostatnim z cyklu 6-ciu szkoleń organizowanych przez KPB UNI-BUD w latach 2017-2018 pod hasłem: " Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług  - zmiany prawa, zagrożenia i perspektywy dla polskich firm".

Tym razem - uwzględniając propozycje zgłaszane przez Członków i Partnerów UNI-BUD-u ale też przez innych przedsiębiorców uczestniczących od lat w naszych szkoleniach - przedstawiliśmy Uczestnikom nie tylko aktualny stan prawny regulujący transgraniczne świadczenie usług i delegowanie pracowników do krajów UE i EOG ale również planowane zmiany prawa w Polsce i UE oraz alternatywne modele działalności na rynku niemieckim.

Ta ostatania część stanowiła wprowadzenie do tematyki szkoleń na 2019 rok, w czasie których zamierzamy przedstawić eksporterom usług i przedyskutować z nimi nowe modele biznesowe działalności w wybranych krajach UE i EOG - ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego.

Nasi Prelegenci - Znakomici Eksperci z Parlamentu Europejskiego oraz polskich i niemieckich renomowanych Kancelarii prawnych i biur doradztwa podatkowego - omówili m.in. następujące tematy:

  • Transgraniczne świadczenie usług i delegowanie pracowników - aktualny stan prawny:

           - nowelizacja dyrektywy 96/71/WE - dyrektywa 2018/957/UE - najważniejsze zmiany;

           - praktyczne aspekty dot. implementacji dyrektyw 96/71/WE i 2014/67/UE.

  •  Planowane zmiany prawa unijnego mające istotny wpływ na transgraniczne świadczenie usług i delegowanie:

          - rewizja rozporządzeń dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

          - utworzenia Europejskiego Urzędu d/s Pracy - zakres zadań i kompetencji;

          - dyrektywa o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w UE.

  •  Wybrane aspekty prawne działalności polskich przedsiębiorstw w Niemczech:

          - nowe modele prowadzenia działalności przez założenie nowej spółki zamiast klasycznych reprezentacji i oddziałów z delegowaniem pracowników - zalety i wady poszczególnych form działalności;

          - wybór optymalnej formy zatrudniania pracowników - warunki pracy, prawo obowiazujące, ubezpieczenia społeczne itd.

  •  Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych / PIT - stan aktualny i trendy na 2019 r:

          - wpływ Konwencji MLI na sytuację osób fizycznych;

          - pracownicze programy kapitałowe;

          - opodatkowanie pozapłacowych składników wynagrodzenia - aktualna linia orzecznictwa;

          - danina solidarnościowa;

          - inne zmiany / E-PIT, wspólne rozliczenia itd.

  •  Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych i świadczących pracę w dwóch lub więcej krajach członkowskich UE - stan aktualny i planowane zmiany:

         - ustalenie właściwego ustawodawstwa - zaświadczenia PD A1;

         - ważne orzecznictwo i opinie z 2019 roku;

         - projektowane zmiany w zakresie ustawodawstwa właściwego / rozporządzenia: 883/2014 i 987/2009 oraz decyzje Komisji Administracyjnej A1 i A2.

  •  Obywatele państw "trzecich" - wydawanie zaświadczenia A1 (przepisy, kryteria, dokumenty).

 

Zaproponowana tematyka szkolenia wywołała duże zainteresowanie Uczestników oraz wiele pytań i ożywioną dyskusję w trakcie poszczególnych prezentacji. Wszyscy Uczestnicy seminarium otrzymali w wersji drukowanej (po polsku) wyczerpujące materiały szkoleniowe  - wszystkie prezentacje Prelegentów a w drugim dniu szkolenia uczestniczyli w konsultacjach indywidualnych z Prelegentami. Taki układ szkolenia, praktykowany przez nas od lat  - umożliwia Uczestnikom omówienie w trybie poufnym problemów występujących w ich firmach w zakresie transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników.

 

 

 

 

 

 

 

 

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl