KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią- w dniach 17-18 lipca 2020 roku odbyło się w Warszawie seminarium szkoleniowe ,,Delegowanie od nowa”, w czasie, którego zrealizowano część programu z odwołanej w marcu br konferencji (vide program).

W związku z wejściem w życie z dniem 30 lipca 2020roku znowelizowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego o delegowaniu – 2018/957/UE – jeszcze przed tym terminem omówiono szczegółowo najważniejsze zmiany prawne i organizacyjne regulujące transgraniczne świadczenie usług do krajów UE i EOG.

            Ponadto zaprezentowano Uczestnikom rządowy projekt nowego AEntG, który stanowi w Niemczech system przepisów wdrażających do ich porządku prawnego w/w dyrektywę o delegowaniu.

Dyskutowano również o dotychczasowych projektach zmian Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 883/2004 i 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Temat ten będzie omawiany na kolejnych szkoleniach KPB UNI-BUD.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl