KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

KRÓTKA RELACJA Z SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO KPB UNI-BUD


Zakopane, 25 – 26 września 2015 r.

W dniach 25 – 26 września 2015 r. odbyło się w Zakopanem trzecie seminarium szkoleniowe zorganizowane w ramach tegorocznego cyklu szkoleń KPB UNI-BUD pod hasłem:
„Nowe tendencje w Unii Europejskiej dotyczące transgranicznego świadczenia usług – zmiany prawa, perspektywy dla polskich eksporterów na lata 2015 – 2016”.


Seminarium szkoleniowe w Zakopanem to kontynuacja prawie 25 – letniej działalności szkoleniowej UNI-BUD-u, adresowanej do eksporterów usług, której głównym celem jest podniesienie konkurencyjności polskich firm na wymagających rynkach UE i EOG i umiędzynarodowienie ich działalności.
Istotne zmiany prawa mające negatywny wpływ na swobodę świadczenia usług w krajach UE i EOG a w ślad za tym zmiany prawa miejscowego w niektórych krajach (Niemcy, Francja, Holandia) wymagają od przedsiębiorców – eksporterów usług permanentnego szkolenia i dostosowania się do zmieniających warunków świadczenia usług za granicą.
Dlatego też w programie seminarium wrześniowego w Zakopanem uwzględniliśmy aktualnie obowiązujące uwarunkowania prawno – podatkowo – ubezpieczeniowe obowiązujące w krajach UE i EOG oraz kierunki zmian prawa w tym zakresie na najbliższe lata.
Prelegenci (vide program) przygotowali znakomite prezentacje a organizatorzy wyczerpujące materiały informacyjne i źródłowe stanowiące „bazę prawną” do wystąpień poszczególnych prelegentów.
Zgodnie z przyjętą na szkoleniach UNI-BUD-u praktyką – oprócz prezentacji poszczególnych prelegentów oraz serii pytań i odpowiedzi po każdym wystąpieniu – w drugim dniu odbyły się indywidualne konsultacje z prelegentami i ekspertami.
Szczegółowy program wrześniowego seminarium w Zakopanem – prezentujemy poniżej.

Barbara Reduch – Widelska
Prezes Zarządu KPB UNI-BUD

polska logo Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Gospodarki

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl