KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

KRÓTKA RELACJA Z SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO KPB UNI-BUD


 

Warszawa, 27 – 28 listopada 2015 r.

Seminarium szkoleniowe w Warszawie to podsumowanie tegorocznego cyklu szkoleń organizowanego pod hasłem „Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług – konieczność wyboru optymalnej strategii na 2016 rok i lata dalsze”.


Uwzględniając aktualne – niezbyt sprzyjające dla eksporterów – warunki geopolityczne i prawne oraz wynikające z nich ograniczenia i restrykcje na wielu rynkach UE wprowadziliśmy do programu seminarium w Warszawie tematy prezentujące najnowsze regulacje prawne dotyczące transgranicznego świadczenia usług jak również projekty zmian na najbliższy okres.
Głównym celem naszego projektu było przedstawienie i omówienie nowych uwarunkowań prawnych obowiązujących od niedawna na rynkach UE (dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE) oraz szczegółowych zmian prawa lokalnego na wybranych, atrakcyjnych dla eksporterów usług rynkach – niemieckim i holenderskim.
Ożywioną dyskusję wywołały planowane zmiany prawa w UE w zakresie transgranicznego świadczenia usług, w tym: Rozporządzenia PE i Rady 883/2004 oraz Dyrektywy PE i Rady 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników oraz ostatnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego odnośnie problematyki ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych. Wystąpienia Prelegentów zagranicznych były tłumaczone na język polski.
Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali prezentacje poszczególnych Prelegentów (przetłumaczone na język polski) oraz wyczerpujące materiały dodatkowe przygotowane przez organizatorów (wyciągi z dyrektyw, rozporządzeń, tłumaczenia analiz i opracowań, omówienia TK i SN, itd.).
Zgodnie z przyjętą praktyką – w drugim dniu zajęć odbyły się konsultacje indywidualne z Prelegentami i Ekspertami, co umożliwiło uczestnikom omówienie w trybie poufnym problemów występujących w ich firmach w zakresie transgranicznego świadczenia usług.

Szczegółowy program listopadowego seminarium w Warszawie – prezentujemy poniżej

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl