KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM


11 – 12 marca 2016 r., Warszawa, hotel Shertaton

 

11 marca 2016 r. (piątek) – godz. 11.30 – 17.30

1. Przegląd aktualnie obowiązujących i planowanych regulacji prawnych w zakresie delegowania i ich wpływ na warunki świadczenia usług w krajach UE i EOG

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – stan zaawansowania, zakres wdrożenia dyrektywy w poszczególnych krajach UE, w tym w Polsce
 • Pakiet na rzecz mobilności – zbiór rekomendacji i rozwiązań legislacyjnych KE dotyczących swobody świadczenia usług i przepływu pracowników
 • Rewizja rozporządzenia 883/2004 dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE i EOG?
 • Inne bieżące problemy w zakresie delegowania, ważne Uchwały Sądu Najwyższego i Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w zakresie delegowania (z ostatnich miesięcy), zmiany prawne w Polsce

2. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników delegowanych – podstawy prawne, zmiany i ich skutki dla eksporterów

 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców (niezgodność z ustawą i konstytucją – paragraf 2 ustęp 1 pkt 16 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 roku)
 • Planowane zmiany w zakresie ustalania zasad podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w świetle w/w orzeczenia TK
 • Wpływ proponowanych przez ustawodawcę zmian na warunki delegowania w nowych realiach

3. Zatrudnienie w Niemczech według niemieckiego systemy ubezpieczeń społecznych

 • Niemieckie ubezpieczenia emerytalne, rentowe, opiekuńcze
 • Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
 • Ubezpieczenie wypadkowe
 • Wysokość składek, podstawa naliczania składek
 • Świadczenia zwolnione od ubezpieczenia społecznego
 • Procedura zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego w Niemczech
 • zasady udzielania i naliczania wynagrodzeń za urlopy wypoczynkowe dla pracowników zatrudnionych na warunkach niemieckich
 • przepisy dotyczące naliczania chorobowego
 • przepisy dotyczące macierzyństwa
 • sposób naliczania nadgodzin
 • dopłaty do nadgodzin w niedzielę i święta

4. Warunki i szczegóły zatrudnienia pracowników leasingowych na podstawie zbiorowego układu pracy BAP

 • Bank godzin
 • Naliczanie wynagrodzenia za święta, dni chorobowe, urlopy, dodatki za nadgodziny

5. Nowa strategia w zakresie eksportu usług do krajów UE i EOG

 • Wskazanie najbardziej perspektywicznych i „przyjaznych” dla polskich eksporterów rynków (krajów) w UE i EOG
 • Wybór optymalnej formy prawnej działalności eksportowej, dostosowanej do realiów społeczno – gospodarczych i nowych uwarunkowań prawnych w UE i w poszczególnych krajach
 • Podjęcie decyzji dotyczących pracowników delegowanych do krajów UE i EOG w zakresie podstawy prawnej zatrudnienia, miejsca ubezpieczenia społecznego, itd.

6. Dyskusja z udziałem Prelegentów i Uczestników, podsumowanie, wnioski

12 marca 2016 r. (sobota) – godz. 9.30 – 12.00

Konsultacje indywidualne Uczestników z Prelegentami

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl