KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

PROGRAM SEMINARIUM KPB UNI-BUD 

16 września 2016 r., Zakopane 

 

11.00 – 11.30 – rejestracja Uczestników

11.30 – 12.00

 

 

PRZEGLĄD ZMIAN W PRAWIE UE W ZAKRESIE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 • Projekt dyrektywy PE i Rady z 8 marca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – aktualny stan wdrażania projektu

 • Planowane zmiany w rozporządzeniach PE i Rady 883/2004 i 987/2009

 • Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników delegowanych w świetle wyroku TK z 28 października 2015 roku i projektu rozporządzenia MRPiPS w tej sprawie

 • Inne planowane zmiany (zmiana formularzy A1)

REF: Barbara Reduch-Widelska, Prezes Zarządu KPB UNI-BUD, Warszawa 

 

RYNEK NIEMIECKI – PRAWO, PERSPEKTYWY, PROBLEMY 

12.00 – 13.00

 

 • Interesujące zmiany na rynku niemieckim ważne z perspektywy polskich przedsiębiorstw

 • Szanse i możliwości dla polskich przedsiębiorstw dotyczące nabywania niemieckich przedsiębiorstw i (lub) udziałów w niemieckich firmach

REF: prof. Heinz Moll - doradca podatkowy, radca prawny, BM Partner, Dusseldorf

Uwe Komm - specjalista ds finansowych, doradca podatkowy, BM Partner,Dusseldorf 

 

13.00 – 14.00 – lunch

14.00 – 15.15

 

 • Zmiany ustawowe dotyczące delegowania pracowników do umów o dzieło i leasing pracowniczy

 • Przegląd orzecznictwa do umów o dzieło z ostatnich 2 lat – ważne wyroki do przepisów Kodeksu cywilnego i do regulacji VOB/B

 

REF: Witold Ulatowski, Adwokat w Kancelarii Erkiert&Ulatowski, Monachium,

specjalista ds. prawa budowlanego i architektonicznego

15.15 – 16.15

 

 • Aktualne przepisy dla leasingu personalnego w Niemczech

 • Przewidywane zmiany przepisów i wynikające z nich konsekwencje

 • Kontrole firm leasingowych w Niemczech

 

REF: Georg Erkiert, Adwokat w Kancelarii Erkiert&Ulatowski, Augsburg,

specjalista ds. prawa pracy i prawa podatkowego

 

RYNEK HOLENDERSKI – AKTUALNA SYTUACJA

  

16.15 – 17.00

 

 • Dyrektywa PE i Rady 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług – implementacja w przepisach Królestwa Niderlandów

 

REF: Marcin Lewandowski, adwokat w Kancelarii Lewandowski

Advocatenkantoor, Amsterdam

 

17.00 – 17.30 – PODSUMOWANIE, DYSKUSJA

19.00 - Kolacja

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl