KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

PROGRAM
seminarium KPB UNI-BUD, 10 – 11 marca 2017 r.,
hotel Novotel Centrum Warszawa, ul. Marszałkowska 94/98


10 marca 2017 r. (piątek)

10.00 – 14.00 – KONSULTACJE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZUS W GABINECIE NA I PIĘTRZE

10.30 – 11.30 – rejestracja Uczestników, kawa powitalna

11.30 – 13.30

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE UNIJNYM I POLSKIM DETERMINUJĄCE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG W KRAJACH UE

 

1. Projekt dyrektywy PE i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE z 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

- Stan aktualny – poprawki do propozycji nowelizacji dyrektywy z marca 2016 r., uzasadnienie planowanych zmian, perspektywy
- Opinie prawne krajowych organizacji branżowych (KPB UNI-BUD, SAZ) i zagranicznych (FIEC) do planowanych zmian dyrektywy 96/71/WE

2. Projekty zmian rozporządzeń PE i Rady 883/2004 „podstawowego” i 987/2009 „wykonawczego” dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

- Syntetyczne omówienie planowanych zmian
- Wpływ niekorzystnych zmian w w/w rozporządzeniach dot. koordynacji zabezpieczenia społecznego na praktykę delegowania pracowników z Polski do innych krajów UE

3. Porozumienie o współpracy SAO i KPB UNI-BUD

REF: Barbara Reduch-Widelska, Prezes Zarządu KPB UNI-BUD, Warszawa
Joanna Torbé, Adwokat w Kancelarii Torbé&Partnerzy, Warszawa
Sylwester Minartowicz, Adwokat w Kancelarii Minartowicz Rechtsanwalt,
Berlin

13.30 – 14.30 – Lunch

14.30 – 16.00

RYNEK NIEMIECKI – WYBRANE ZAGADNIENIA

1. Aktualne zmiany przepisów dla leasingu personalnego w Niemczech

- Zmiany ustawy dot. leasingu personalnego w Niemczech i wynikające z tego konsekwencje dla polskich pracodawców leasingowych
- Możliwe strategie
- Alternatywne formy działania

2. Kontrole Urzędów Skarbowych w Niemczech

- Zwiększona liczba kontroli Urzędów Skarbowych w Niemczech
- Punkty ciężkości kontroli Urzędów Skarbowych
- Konsekwencje dla podatników

REF: Georg Erkiert, Adwokat w Kancelarii Erkiert&Ulatowski, Augsburg

16.00 – 16.30 – Przerwa kawowa

16.30 – 18.00

DELEGOWANIE W PRAKTYCE

1. Aktualne problemy w zakresie delegowania – wybrane zagadnienia
- Syntetyczne omówienie tematów prezentowanych przez UNI-BUD na II Forum Współpracy ZUS, 26 stycznia 2017 r.
- Szczegółowe omówienie opinii prawnej na temat oskładkowania kosztów przejazdów i zakwaterowania pracowników delegowanych – prawo, orzecznictwo, praktyka
REF: Barbara Reduch-Widelska, Prezes Zarządu KPB UNI-BUD, Warszawa
Bogdan Basarab, Radca Prawny, Koszalin

2. Zatrudnianie cudzoziemców – planowane zmiany
3. Zmiany w ustawie o pracy tymczasowej w Polsce obowiązujące od czerwca 2017 r.

REF: Joanna Torbé, Adwokat w Kancelarii Torbé& Partnerzy, Warszawa

11 marca 2017 r. (sobota)

9.30 – 12.00

KONSULTACJE INDYWIDUALNE UCZESTNIKÓW SEMINARIUM Z PRELEGENTAMI Z 10.03.2017 R.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl