KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

PROGRAM SEMINARIUM KPB UNI-BUD
26-27 maja 2017 r., Szczecin


26 maja 2017 r. (piątek)

10.30 – 11.30 – rejestracja Uczestników, kawa powitalna

11.30 – 12.00 – Wprowadzenie – Barbara Reduch-Widelska, Prezes Zarządu KPB UNI-BUD, Warszawa

 

RYNEK NIEMIECKI

12.00 – 13.30

Nowe warunki ramowe działania dla firm – ważniejsze zmiany prawne
- ULAK i Soka Sicherungsgesetz (od 01.05.2017) – istotne zmiany, w tym wpływ orzecznictwa SN w sprawie ULAK na pensję minimalną
- Kodeks cywilny – zmiany prawa umów o dzieło, nowe regulacje
- Zmiany w ustawie o pracy tymczasowej – ważne informacje dla przedsiębiorców (nowe obowiązki, dokumentacja, etc)
- Inne aktualne tematy
REF: Witold Ulatowski, Adwokat w Kancelarii Erkiert&Ulatowski, Monachium

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 15.30

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia dla firm działających w Niemczech spełniające wymogi przepisów niemieckich
- Ochrona działań polskiego przedsiębiorcy na wypadek pewnych zdarzeń – ubezpieczenia firmowe
- Zabezpieczenie finansów firmy poprzez:
- ubezpieczenia kaucyjne – kaucje gwarancyjne 5% wystawiane przez ubezpieczenie – zwiększenie cash – flow
- ubezpieczenie kosztów prawnika działającego w sprawach firmy
- zakładowe ubezpieczenia emerytalne jako możliwość legalnej zamiany firmowych funduszy na prywatne
- Ubezpieczenie zdrowotne
REF: Anna Chmielewski, AMK Versicherungsmakler Anna Chmielewski, Düsseldorf

DELEGOWANIE W PRAKTYCE –
WYBRANE TEMATY

15.30 – 16.30

Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych i zasady jej naliczania z uwzględnieniem konkretnych przypadków
- Postulat proporcjonalnego (do czasu pracy) zmniejszenia kwoty przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę „ozusowania” - przygotowanie wniosku do MRPiPS oraz ZUS w przedmiotowej sprawie wraz z opinią prawną
- Przygotowanie i skierowanie w imieniu eksporterów skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zbadania zgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących oskładkowania należności z tytułu oddelegowania pracowników
- prezentacja i omówienie projektu
- dyskusja
REF: Bogdan Basarab, Kancelaria Radcy Prawnego Bogdan Basarab, Szczecin

16.30 – 17.00 – Przerwa kawowa

17.00 – 18.00

Optymalizacje podatkowe i ubezpieczeniowe dotyczące składników wynagrodzenia pracowników mobilnych (delegowanych)
- prezentacja modeli optymalizacyjnych
- pytania i odpowiedzi
REF: Joanna Torbe, Adwokat w Kancelarii Torbe& Partnerzy, Warszawa

PANEL DYSKUSYJNY

18.00 – 19.15

Pracownicy z Ukrainy w Polsce – delegowanie pracowników ukraińskich do Niemiec (i innych krajów UE) przez polskich przedsiębiorców

Uczestnicy: Prelegenci i Przedsiębiorcy, którzy posiadają już pewne doświadczenia i chcieliby podzielić się wiedzą w tym zakresie z pozostałymi Uczestnikami seminarium

19.30 - Kolacja

27 maja 2017 r. (sobota)

9.30 – 12.00 – Konsultacje indywidualne z Prelegentami

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl