KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

Szczecin 26 – 27 maja 2017 r.


Seminarium szkoleniowe w Szczecinie to drugie z tegorocznego cyklu szkoleń organizowanych pod hasłem "Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług - zmiany prawa, zagrożenia i perspektywy dla polskich firm na 2017 rok i lata dalsze".

 

Tym razem – uwzględniając propozycje zgłoszone przez naszych Członków i Partnerów w ankietach oraz fakt szczegółowego omówienia tematów natury ogólnej (tendencje, podstawy prawne, itd) na ostatnich seminariach – zaproponowaliśmy następujący temat szkolenia:
"Praktyczne aspekty transgranicznego świadczenia usług - problemy firm delegujących pracowników i świadczących pracę w dwóch lub kilku krajach członkowskich z zakresu prawa i ubezpieczeń".
Nasi Prelegenci w swoich prezentacjach 26 maja b.r. omówili m.in. następujące tematy:

Stan prac nad projektem rewizji dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników – aktualne propozycje, opinie, perspektywy, zagrożenia dla eksporterów usług
Nowe zasady świadczenia usług w Niemczech - zmiana Kodeksu cywilnego - prawa umów o dzieło, zmiana ustawy o pracy tymczasowej (wybrane zagadnienia) – ULAK, Soka i Sicherungsgesetz
• Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia dla firm działających w Niemczech spełniające wymogi przepisów niemieckich (ubezpieczenia firmowe, kaucyjne, kosztów pracownika, emerytalne, zdrowotne)
Delegowanie w praktyce
Pracownicy z Ukrainy w Polsce – delegowanie pracowników ukraińskich do krajów UE przez polskie firmy (uwarunkowania podatkowe, ubezpieczeniowe, koszty legalizacji pracy, problemy)

Spotkanie 26 maja b.r. zakończyło się Panelem dyskusyjnym z udziałem Prelegentów, Ekspertów i Praktyków nt: „Pracownicy z Ukrainy – delegowanie pracowników ukraińskich do Niemiec i innych krajów UE przez polskich przedsiębiorców”.
Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali prezentacje poszczególnych Prelegentów oraz wyczerpujące materiały dodatkowe przygotowane przez organizatorów.

Zgodnie z przyjętą praktyką – w drugim dniu zajęć odbyły się konsultacje indywidualne z Prelegentami i Ekspertami, co umożliwiło uczestnikom omówienie w trybie poufnym problemów występujących w ich firmach w zakresie transgranicznego świadczenia usług.

 

Po krótkim wystąpieniu Prezes Barbary Reduch-Widelskiej, nasi znakomici Prelegenci: mec. Witold Ulatowski, Anna Chmielewski, mec. Bogdan Basarab i mec. Joanna Torbé (w kolejności wystąpień) zaprezentowali najnowsze informacje na temat transgranicznego świadczenia usług, nowych uwarunkowań prawno-ubezpieczeniowych w UE ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego. Szczegółowy program seminarium znajdą Państwo w zakładce "Konferencje, szkolenia, seminaria". A w kuluarach toczyły się ożywione dyskusje o praktycznych aspektach delegowania - również z udziałem Prelegentów, którzy w drugim dniu seminarium udzielali Uczestnikom porad w czasie indywidualnych konsultacji.

 

IMG 3002IMG 3003

IMG 3019IMG 3046

IMG 3036 IMG 3040

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl