KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

Warszawa, Sangate Hotel Airport, 24 - 25 listopada 2017 r.


 

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do Warszawy 24 - 25 listopada b.r. na ostatnie tegoroczne seminarium UNI-BUD-u, które stanowi kontynuację cyklu szkoleń "Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług - zmiany prawa, zagrożenia, perspektywy dla eksporterów usług.
Istotne zmiany prawa mające wpływ na ograniczenie swobody świadczenia usług w krajach UE i EOG (dyrektywa 96/71/WE dot. delegowania pracowników oraz rozporządzenia PE i Rady 883/2004 i 987/2009 dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) – wymagają przygotowania firm – eksporterów usług do nowych, niekorzystnych warunków świadczenia usług i wyboru optymalnej strategii eksportowej na rynki UE, w tym szczególnie do Niemiec, największego odbiorcy naszych usług.
W/w zmiany uwarunkowań prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych – zarówno tych wynikających z rozporządzeń i dyrektyw unijnych, jak i tych wprowadzanych przez poszczególne kraje UE i EOG – wskazują na potrzebę weryfikacji dotychczasowych modeli funkcjonowania firm na rynkach unijnych oraz wypracowania i wdrożenia nowych form świadczenia usług w krajach UE i EOG.
To będą główne tematy naszego listopadowego seminarium – zarówno części wykładowej (24 listopada) jak również części konsultacyjnej (25 listopada).
Swój udział w charakterze Prelegentów potwierdzili już znakomici Eksperci (vide program), którzy będą również do Waszej dyspozycji w drugim dniu - w ramach indywidualnych konsultacji.
Zwracam uwagę na dodatkowy walor naszego listopadowego spotkania - możliwość udziału w Wielkiej Gali "Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki" w ramach kolacji przewidzianej na 24 listopada b.r.
Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w Warszawie
Barbara Reduch-Widelska
Prezes Zarządu KPB UNI-BUD

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne

Ramowy program seminarium

 

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl