KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

Warszawa 24 – 25 listopad 2017 r.

Seminarium szkoleniowe, które odbyło się w dniach 24 – 25 listopada w Warszawie to ostatnie z tegorocznego cyklu szkoleń organizowanych pod hasłem "Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług - zmiany prawa, zagrożenia, perspektywy dla eksporterów usług”.

 

Istotne zmiany prawa mające wpływ na ograniczenie swobody świadczenia usług w krajach UE i EOG (dyrektywa 96/71/WE dot. delegowania pracowników oraz rozporządzenia PE i Rady 883/2004 i 987/2009 dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) – wymagają przygotowania firm – eksporterów usług do nowych, niekorzystnych warunków świadczenia usług i wyboru optymalnej strategii eksportowej na rynki UE, w tym szczególnie do Niemiec, największego odbiorcy naszych usług. I dlatego też nasi Prelegenci w swoich wystąpieniach położyli nacisk na te aspekty działalności eksporterów usług, które wymagają zweryfikowania dotychczasowych modeli funkcjonowania firm oraz wypracowania i wdrożenia nowych form świadczenia usług na rynkach UE i EOG.

Nasi Prelegenci w swoich prezentacjach 24 listopada b.r. omówili m.in. następujące tematy:

  • Stan prac nad projektem rewizji dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania
  • Stan prac nad rozporządzeniami 883/2004 i 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • Planowane zmiany prawa w zakresie delegowania w UE i w Niemczech
  • Aktualne wskazówki podatkowe za rok 2017 dotyczące podatku dochodowego, VAT i podatku od wynagrodzeń w Niemczech
  • Nowe modele działalności polskich eksporterów usług w świetle zmian zachodzących w prawie unijnym i prawie niemieckim
  • Zmiany przepisów dla leasingu personalnego i wynikające z nich konsekwencje
  • Prezentacja platformy elektronicznej generującej druki A1 (delegowanie)

 

Spotkanie 24 listopada b.r. zakończyło się dyskusją Prelegentów, Ekspertów i Praktyków o perspektywach, szansach i zagrożeniach na rynku usług Unii Europejskiej oraz o potrzebie wyboru optymalnej formy prawnej działalności w krajach UE z uwzględnieniem zmian prawa w UE i w Polsce.
Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali prezentacje poszczególnych Prelegentów oraz wyczerpujące materiały dodatkowe przygotowane przez organizatorów, w tym m.in.: opinie organizacji europejskich na temat planowanych zmian prawa w zakresie transgranicznego świadczenia usług i delegowania (w/w dyrektyw i rozporządzeń unijnych) oraz syntetyczne zestawienie planowanych zmian prawa w UE i w Polsce, które w znacznym stopniu determinują warunki świadczenia usług w UE i EOG
Po pracowitym dniu – kilkugodzinnym szkoleniu – Uczestnicy seminarium wzięli udział w Wielkiej Gali „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”, w czasie której mieli możliwość kontynuacji dyskusji oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Relację z Gali znajdą Państwo pod linkiem: http://www.przedsiebiorcy.pl/news/205-wielka-gala-sylwetki-i-marki-polskiej-gospodarki-2.html
Zgodnie z przyjętą praktyką – w drugim dniu zajęć odbyły się konsultacje indywidualne z Prelegentami i Ekspertami, co umożliwiło uczestnikom omówienie w trybie poufnym problemów występujących w ich firmach w zakresie transgranicznego świadczenia usług.

 

Ramowy program seminarium

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl