KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

Pierwsze tegoroczne seminarium szkoleniowe UNI-BUD-u – organizowane w ramach cyklu

„Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług – aktualny stan prawny regulujący transgraniczne świadczenie usług i delegowanie pracowników do UE i EOG”

odbędzie się w Warszawie, 16 – 17 marca 2018 r.


 

Seminarium marcowe stanowi kontynuację wieloletniej działalności szkoleniowej UNI-BUD-u, adresowanej do eksporterów usług, której celem jest podniesienie konkurencyjności polskich firm oraz „umiędzynarodowienie” ich działalności poprzez wzrost eksportu usług i towarów, inwestycje i uruchomienie nowych form działalności w krajach UE i EOG.

Istotne zmiany prawa mające wpływ na ograniczenie swobody świadczenia usług w krajach UE i EOG (dyrektywa 96/71/WE dot. delegowania pracowników oraz rozporządzenia PE i Rady 883/2004 i 987/2009 dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) – wymagają przygotowania firm – eksporterów usług do nowych, niekorzystnych warunków świadczenia usług w krajach UE, w tym szczególnie na rynku niemieckim – największym odbiorcy naszych usług.

W/w zmiany uwarunkowań prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych – zarówno tych wynikających z rozporządzeń i dyrektyw unijnych, jak i tych wprowadzanych przez poszczególne kraje UE i EOG – wskazują na potrzebę weryfikacji dotychczasowych modeli funkcjonowania firm na rynkach unijnych oraz wypracowania i wdrożenia nowych form świadczenia usług w krajach UE i EOG.

Dlatego też nasi Prelegenci przedstawią Państwu aktualny stan prac nad rozporządzeniami 883/2004 i 987/2009 oraz dyrektywą 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników, najnowsze orzecznictwo dotyczące osób delegowanych za granicę oraz stanowiska urzędów skarbowych i ZUS w przedmiotowej sprawie. Ponadto odrębny blok tematyczny poświęcimy aktualnościom z rynku niemieckiego (prawo, podatki, leasing personalny, itd)

To będą główne tematy naszego marcowego seminarium – zarówno części wykładowej (16 marca) jak również części konsultacyjnej (17 marca).

Swój udział w charakterze Prelegentów potwierdzili już znakomici Eksperci: Doradczyni Europoseł Danuty Jazłowieckiej Pani Margareta Przybyła, Mecenas Joanna Torbé , Mecenas Georg Erkiert oraz Mecenas Witold Ulatowski, którzy będą również do Waszej dyspozycji w drugim dniu - w ramach indywidualnych konsultacji. Wystosowaliśmy również zaproszenie do Pani Poseł Danuty Jazłowieckiej i czekamy na potwierdzenie jej udziału.

Już dziś zapraszamy Wszystkich zainteresowanych i prosimy Członków i Przyjaciół UNI-BUD-u o zarezerwowanie sobie terminu 16 – 17 marca b.r.

W przypadku zainteresowania udziałem prosimy o kontakt z naszym biurem.

Z pozdrowieniami
Barbara Reduch – Widelska
Prezes Zarządu KPB UNI-BUD

 

Do pobrania:

Ramowy program seminarium

Informacje Organizacyjne

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl