KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

Seminarium szkoleniowe, które odbyło się w dniach 16 – 17 marca w Warszawie to pierwsze z tegorocznego cyklu szkoleń organizowanych pod hasłem „Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług – aktualny stan prawny regulujący transgraniczne świadczenie usług i delegowanie pracowników do UE i EOG”

Nasi Prelegenci w swoich prezentacjach 16 marca b.r. omówili m.in. następujące tematy:

  • Aktualny stan prac nad projektami rozporządzeń PE i Rady 883/2004 i 987/2009 oraz dyrektywą 96/71/WE

  • Nowe uwarunkowania prawne dotyczące delegowania i transgranicznego świadczenia usług w Niemczech

  • Leasing personalny i konsekwencje wynikające ze zmiany przepisów

  • Aktualności w zakresie podatków w Niemczech


Spotkanie 16 marca b.r. zakończyło się dyskusją Prelegentów, Ekspertów i Praktyków o planowanych zmianach prawa w zakresie delegowania do krajów EU i EOG a swobodą świadczenia usług oraz szansach i perspektywach dla polskich firm.

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali prezentacje poszczególnych Prelegentów.
Zgodnie z przyjętą praktyką – w drugim dniu zajęć odbyły się konsultacje indywidualne z Prelegentami i Ekspertami, co umożliwiło uczestnikom omówienie w trybie poufnym problemów występujących w ich firmach w zakresie transgranicznego świadczenia usług.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl