KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

        Seminarium czerwcowe stanowiło kontynuację tegorocznego cyklu szkoleń dla eksporterów uług. W programie uwzględniono większość aktualnych tematów zgłaszanych przez przedsiębiorców delegujących pracowników do krajów UE i EOG oraz świadczących usługi w dwóch lub więcej krajach członkowskich Unii Europejskiej.

        Znakomici Prelegenci: Pani Margareta Przybyła - doradczyni europosłanki Danuty Jazłowieckiej, Panowie mecenasi i doradcy podatkowi z Niemiec: Bernhard Westermann, Uwe Komm, Witold Ulatowski oraz eksperci z Polski: Joanna Torbé i Bogdan Basarab zaprezentowali Uczestnikom seminarium szczegółowe informacje nt.:

  • Aktualnego stanu prac nad projektami rozporządzeń PE i Rady 883/2004 i 987/2009 oraz dyrektywą 96/71/WE.
  • Nowych uwarunkowań prawnych dotyczących delegowania pracowników i transgranicznego świadczenia usług w Niemczech.
  • Zmian podatkowych w Niemczech.
  • Zmian prawa w Polsce w tym m.in. RODO w delegowaniu i pracy tymczasowej.

        Szczegóły programu seminarium prezentujemy poniżej.

PROGRAM SEMINARIUM 8 – 9 czerwca 2018 r., Gdańsksem1

sem2

        

         Wszyscy Uczestnicy seminarium otrzymali wyczerpujące materiały szkoleniowe - prezentacje Prelegentów i materiały dodatkowe przygotowane przez UNI-BUD.

         Po interesującym szkoleniu i dyskusji Uczestników z Prelegentami pierwszy dzień szkolenia zakończył się biesiadą kaszubską zorganizowaną przez UNI-BUD wspólnie z Członkami naszej organizacji z Gdańska (firmy MARWOJ i WROSYSTEM).

         W drugim dniu seminarium odbyły się konsultacje indywidualne z Prelegentami, w czasie których Uczestnicy mogli omówić z poszczególnymi Ekspetami problemy swoich firm.

 

 

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl