KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl

Kontakt

O korporacji

Korporacja UNI-BUD jest dobrowolnym stowarzyszeniem działającym na rzecz budownictwa, zarejestrowanym od 1991 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000009103.
Korporacja ma na celu reprezentowanie członków wobec władz oraz innych organizacji i instytucji, działanie na rzecz tworzenia prawidłowych warunków rozwoju przedsiębiorstw oraz organizowanie pomocy w ich działalności zarówno w kraju jak i za granicą.
UNI-BUD jest organizacją ogólnopolską, zrzeszającą przedsiębiorców – osoby fizyczne, jako członków zwyczajnych, oraz firmy działające w obszarze szeroko rozumianego sektora budownictwa i pozostałych usług, jako członków wspierających.

Stowarzyszone firmy oferują bardzo szeroki zakres usług – od projektowania i realizacji obiektów „pod klucz", po różnorodne specjalistyczne usługi jak np. prace hydrotechniczne, tunelowe, instalacyjne, stoczniowe, konserwację zabytków, rewitalizację, prace remontowe, wykończeniowe, wyburzeniowe, usługi sprzętowe, dostawy materiałów i inne usługi.
Nasi przedsiębiorcy posiadają bogate doświadczenie w eksporcie usług na rynku europejskim; w RFN, Norwegii, Francji i innych krajach, gdzie są cenionymi partnerami w realizacji prestiżowych obiektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, infrastrukturalnego i w/w usług specjalistycznych.

czytaj więcej ... strzalka

strzalka

Cele i metody działania

 • wyrażanie stanowiska i przedstawianie opinii w sprawach dotyczących polityki gospodarczej państwa w dziedzinie budownictwa oraz rozporządzeń prawnych, finansowych, technicznych i organizacyjnych w tej dziedzinie
 • doradztwo prawne, organizacyjne, finansowe i techniczne dla inwestorów i wykonawców w kraju i za granicą
 • działania na rzecz integracji i powiązań kooperacyjnych firm członkowskich z najlepszymi firmami w kraju i za granicą
 • promowanie nowych rozwiązań i regulacji prawnych, ekonomicznych i technicznych oraz organizacyjnych w budownictwie i dziedzinach pokrewnych
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej
 • prowadzenie analiz, studiów i badań z zakresu budownictwa w Polsce i w krajach UE
 • prowadzenie aktywnej współpracy z innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju budownictwa w kraju i za granicą

Formy przynależności

ludziki
członkowie zwyczajni Członkiem zwyczajnym Korporacji może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, zainteresowana wspieraniem rozwoju nowych form budownictwa...

Czytaj wiecej ...strzalka

ludziki2
członkowie wspierający Członkiem wspierającym Korporacji może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, krajowa lub zagraniczna...

Czytaj wiecej ...strzalka

ludziki
członkowie honorowi Członkiem honorowym Korporacji może zostać osoba fizyczna, która dzięki swemu działaniu wspiera działalność firm budowlanych lub wpływa na rozwój...

Czytaj wiecej ...strzalka

Władze organizacji

Z A R Z Ą D
Prezes Zarządu Reduch–Widelska Barbara, KPB UNI-BUD, Warszawa

Wiceprezes Zarządu Wróblewski Piotr, Właściciel WRO-SYSTEM Piotr Wróblewski, Kolbudy

Członek Zarządu Duraj Marcin, Dyrektor Generalny w firmie Marwoj sp. z o.o., Gdańsk

zobacz cały skład władz organizacji

Aktualności

 • Zaproszenie na Święto budowlanych

  Szanowni Państwo,

  W imieniu partnerów współorganizujących centralne uroczystości DNIA BUDOWLANYCH 2017, organizacji pracodawców, związków zawodowych, samorządu zawodowego i gospodarczego oraz innych instytucji polskiego sektora budowlanego mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w centralnej uroczystości z okazji naszego święta. Centralne Uroczystości odbędą się 29 września 2017 r. o godz. 13:00 w Hotelu AIRPORT OKĘCIE w Warszawie, ul 17 stycznia 24.

  Więcej…  
 • KRÓTKA RELACJA Z SEMINARIUM

  Szczecin 26 – 27 maja 2017 r.


  Seminarium szkoleniowe w Szczecinie to drugie z tegorocznego cyklu szkoleń organizowanych pod hasłem "Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług - zmiany prawa, zagrożenia i perspektywy dla polskich firm na 2017 rok i lata dalsze".

  Więcej…  

Konferencje

Korporacja Uni-bud

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76
+48 22 636 34 77

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonakpbunibud@wp.pl
unibud@neostrada.pl