KPB UNI-BUD

X

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikona+48 22 636 34 76

fax ikona+48 22 636 34 78

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl

Kontakt

26 września 2018 roku, w Warszawie odbyły się Centralne Uroczystości Dnia Budowlanych 2018 obięte patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

Do udziału w tej ważnej dla środowiska lokalnego uroczystości zaproszono Przedstawicieli firm, organizacji oraz administracji państwowej i samorządowej. Główny organizator to ZZ Budowlani z Przewodniczącym - Panem Zbigniewem Janowskim, jako Przewodniczącym Komitetu Honorowego Obchodów Dnia Budowlanych 2018. Współorganizatorami były największe organizacje branżowe a do Komitetu Honorowego zaproszono Przedstawicieli organizacji pracodawców i pracobiorców, w tym niżej podpisaną reprezentującą oczywiście KPB UNI-BUD. 

Perfekkcyjnie przygotowana uroczystość, w której mam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć od lat to znakomita okazja do wymiany poglądów, dyskusji, spotkań po latach  - no i przede wszystkim integracji środowiska  " Budowlańców".

W czasie uroczystości - po życzeniach i okolicznościowych wystapieniach Gości  - Osoby szczególnie zasłużone dla budownictwa zostały wyróżnione odznakami branżowymi, medalami i odznaczeniami organizacji i wydawnictw branżowych oraz odznakami honorowymi 125 - lecia ruchu zawodowego budowlanych. Prezentuję poniżej Legitymację i Medal 125 - lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce, który z dumą odbierałam z rąk Przewodniczącego ZZ Budowlani Pana Zbigniewa Janowskiego. 1

PYTANIA DO PE od Pani Poseł Danuty Jezłowieckiej Europarlament:

 Przedmiot: Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 96/71/WE - zastosowanie do kontraktów w realizacji

W dniu 29 maja br. Parlament Europejski przyjął w głosowaniu plenarnym tekst zmieniający dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Tekst ten został także formalnie przyjęty przez Radę EPSCO w dniu 21 czerwca br. Oznacza to, iż zrewidowana dyrektywa zacznie obowiązywać w połowie 2020 roku. Niestety w dyrektywie brak jest przepisu mówiącego o tym, jak jej wejście w życie wpłynie na kontrakty będące w realizacji. W związku z powyższym i w związku z licznymi zapytaniami ze strony pracodawców zwracam się do Komisji Europejskiej o odpowiedź na pytanie:

1) Czy zrewidowana dyrektywa będzie miała zastosowanie do kontraktów w realizacji czy tylko do nowych kontraktów zawartych po dacie, od jakiej zrewidowana dyrektywa zacznie obowiązywać?

2) Czy w odniesieniu do kontraktów w realizacji przedsiębiorca będzie zobowiązany od dnia stosowania dyrektywy wypłacić wynagrodzenie w zamian za minimalne stawki płacy czy będzie mógł dokończyć realizację kontraktu na obecnych zasadach wynikających z art. 3 dyrektywy 96/71/WE?

3) Czy w odniesieniu do kontraktów w realizacji pracodawca będzie zobowiązany zacząć naliczać okres delegowania według zasad dotyczących długoterminowego delegowania? Jeśli tak, od jakiego okresu: od momentu egzekwowania dyrektywy czy od momentu rozpoczęcia kontraktu (czyli wstecz)?

 

ODPOWIEDŹ KE udzielona przez Komisarz Marianne Thysen:

  Dyrektywa (UE) 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług1 została przyjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. Data wejścia w życie dyrektywy to 30 lipca 2018 r.; termin transpozycji przez państwa członkowskie to 30 lipca 2020 r.; państwa członkowskie muszą stosować akty transpozycji od dnia 30 lipca 2020 r.

W związku z tym krajowe przepisy transponujące dyrektywę będą miały zastosowanie od dnia 30 lipca 2020 r. – zarówno do nowych umów, jak i do umów będących już w realizacji. Podobnie obowiązek wypłacania wynagrodzenia zamiast minimalnych stawek płacy będzie mieć zastosowanie od tego dnia zarówno do nowych umów, jak i do umów będących już w realizacji.

Zasady naliczania okresu delegowania długoterminowego (12 miesięcy) będą również odnosić się do umów będących już w realizacji, a okres ten będzie naliczany od momentu rozpoczęcia oddelegowania, tj. z mocą wsteczną.

1 Dz.U. L 173 z 9.7.2018, s. 16.

Korporacja Uni-bud

logo czarne

adres ikonaul. Zagórna 12 lok. 1
00-441 Warszawa

tel ikonaTel.: +48 22 636 34 76
Fax: +48 22 636 34 78

fax ikonaGodziny pracy:
pn.-pt. 8.00 - 16.00
Kontakt telefoniczny:
pn.-pt. w godz. 9.00-15.00
NIP: 5261029956
KRS: 0000009103

e mail ikonabiuro@kpbunibud.pl